Ri di Terra di FuoriTessin

Der Ri di Terra di Fuori ist ein Bächlein in der Schweiz. Er hat eine Länge von rund 2.6km.

Der Ri di Terra di Fuori trägt die Gewässerlaufnummer (GEWISSNR) 4906.

Alternative Namen

Ri di Canigg