Wanzwil

Aare

Kanton Aargau, Solothurn, Bern

Länge: 314 kmKlasse: Fluss (4)

Altache

Kanton Bern

Länge: 6 kmKlasse: Bach (8)

Biberenbach

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

Bipperbach

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Brüggbach

Kanton Bern

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Brunnbach

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Dorfbach (Attiswil)

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dünnern

Kanton Solothurn

Länge: 37 kmKlasse: Bach (7)

Emme

Kanton Luzern, Solothurn, Bern

Länge: 80 kmKlasse: Fluss (5)

Gewerbekanal

Kanton Solothurn

Länge: 5 kmKlasse: Bächlein (10)

Grütbach

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 20 kmKlasse: Bach (7)

Langeten

Kanton Bern

Länge: 29 kmKlasse: Bach (7)

Mittelgäubach

Kanton Solothurn

Länge: 17 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Mutzgraben

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Niedermattbächli

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Önz

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 24 kmKlasse: Bach (7)

Ösch

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 16 kmKlasse: Bach (8)

Öschebach

Kanton Bern

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Rickebach

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Rohrgraben (Hubersdorf)

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Schuelbächli

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)