Saint-Gingolph

Avançon (Mayen)

Kanton Wallis

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Baye de Clarens

Kanton Waadt

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Baye de Montreux

Kanton Waadt

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Canal Stockalper

Kanton Wallis

Länge: 20 kmKlasse: Bach (8)

Eau Froide

Kanton Waadt

Länge: 18 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Forestay

Kanton Waadt

Länge: 10 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Fossau

Kanton Waadt, Wallis

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Grand Canal

Kanton Waadt

Länge: 19 kmKlasse: Bach (8)

La Veveyse de Fégire

Kanton Waadt, Freiburg

Länge: 9 kmKlasse: Bach (8)

Le Tové

Kanton Wallis

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ognona

Kanton Waadt

Länge: 5 kmKlasse: Bächlein (10)

Rhône

Kanton Waadt, Wallis, Genf

Länge: 807 kmKlasse: Fluss (4)

Ruisseau de Tanay

Kanton Wallis

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Salenche

Kanton Waadt

Länge: 7 kmKlasse: Bächlein (10)

Tinière

Kanton Waadt

Länge: 13 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Torrent de Dravers

Kanton Wallis

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Torrent de Plan du Croix

Kanton Wallis

Länge: 2 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Tové

Kanton Wallis

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Veraye

Kanton Waadt

Länge: 11 kmKlasse: Bächlein (10)

Veveyse

Kanton Waadt

Länge: 21 kmKlasse: Bach (8)

Vieux Rhône

Kanton Waadt, Wallis

Länge: 6 kmKlasse: Bach (8)