Reigoldswil

Ämlisbach

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Augstbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

Birs

Kanton Jura, Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft

Länge: 73 kmKlasse: Fluss (5)

Chesselgraben

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Chessilochbach

Kanton Solothurn

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Cholersbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chollochbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Diegterbach

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 12 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dorfbach (Matzendorf)

Kanton Solothurn

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dünnern

Kanton Solothurn

Länge: 37 kmKlasse: Bach (7)

Dürstelbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ergolz

Kanton Aargau, Basel-Landschaft

Länge: 28 kmKlasse: Bach (6)

Fluebach (Arboldswil)

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Frenke

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 19 kmKlasse: Bach (7)

Hamesgraben

Kanton Solothurn

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Hintere Frenke

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

Ibach (Birs)

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Limmerenbach (Mümliswil)

Kanton Solothurn

Länge: 5 kmKlasse: Bach (8)

Lüssel

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 21 kmKlasse: Bach (8)

Möschbach

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Mülbach

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)