Oberkirch SO

Ämlisbach

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Birs

Kanton Jura, Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft

Länge: 73 kmKlasse: Fluss (5)

Büttengraben

Kanton Solothurn

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chesselgraben

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Chessilochbach

Kanton Solothurn

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Chollochbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dorfbach (Matzendorf)

Kanton Solothurn

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dünnern

Kanton Solothurn

Länge: 37 kmKlasse: Bach (7)

Fluebach (Arboldswil)

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Gabiare

Kanton Jura, Solothurn, Bern

Länge: 15 kmKlasse: Bach (8)

Hamesgraben

Kanton Solothurn

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Hintere Frenke

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

Ibach (Birs)

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Limmerenbach (Mümliswil)

Kanton Solothurn

Länge: 5 kmKlasse: Bach (8)

Lucelle (Lützel)

Kanton Jura, Basel-Landschaft, Solothurn

Länge: 25 kmKlasse: Bach (8)

Lüssel

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 21 kmKlasse: Bach (8)

Modlenbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Möschbach

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Mümliswiler Bach

Kanton Solothurn

Länge: 2 kmKlasse: Bach (8)

Orisbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ramiswiler Bach

Kanton Solothurn

Länge: 11 kmKlasse: Kleiner Bach (9)