Montagne-de-Moutier

Bächlenbach

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Bantlibach

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bach (8)

Biel de Val

Kanton Jura

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Birs

Kanton Jura, Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft

Länge: 73 kmKlasse: Fluss (5)

Chalière

Kanton Bern

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Doubs

Kanton Neuenburg, Jura

Länge: 91 kmKlasse: Fluss (4)

Dünnern

Kanton Solothurn

Länge: 37 kmKlasse: Bach (7)

Gabiare

Kanton Jura, Solothurn, Bern

Länge: 15 kmKlasse: Bach (8)

Gaibiat

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Giglerbach

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Haagbach

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Le Ticle

Kanton Jura

Länge: 1 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Miéry

Kanton Jura, Bern

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Raus

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 9 kmKlasse: Bach (8)

Rueschbach

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau de Boécourt

Kanton Jura

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de Chaluet

Kanton Solothurn, Bern

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de Châtillon

Kanton Jura

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de Court

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau de Heurtous

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de la Pran

Kanton Jura

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)