Miège

Bennonggrabenbach

Kanton Wallis

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Canal de Chalais

Kanton Wallis

Länge: 4 kmKlasse: Bach (8)

Canal de Chalais

Kanton Wallis

Länge: 0 kmKlasse: Bach (8)

Dala

Kanton Wallis

Länge: 13 kmKlasse: Bach (8)

Dérochia

Kanton Wallis

Länge: 9 kmKlasse: Bach (8)

Dorbugrabenbach

Kanton Wallis

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Ertentse

Kanton Wallis

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Feschilju

Kanton Wallis

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Gulantschi

Kanton Wallis

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Illbach

Kanton Wallis

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Illgrabenbach

Kanton Wallis

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Lämmerendalu

Kanton Wallis

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Lämmerenseebach

Kanton Wallis

Länge: 0 kmKlasse: Bächlein (10)

Lämmerentalbach

Kanton Wallis

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Liène

Kanton Wallis

Länge: 17 kmKlasse: Bach (8)

Lirschigrabenbach

Kanton Wallis

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Meretschibach

Kanton Wallis

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Mondereche

Kanton Wallis

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Navisence

Kanton Wallis

Länge: 27 kmKlasse: Bach (7)

Pauja

Kanton Wallis

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Raspille

Kanton Wallis

Länge: 10 kmKlasse: Bach (8)