Mayens-d’Arbaz

Borgne

Kanton Wallis

Länge: 22 kmKlasse: Bach (7)

Canal de Chalais

Kanton Wallis

Länge: 4 kmKlasse: Bach (8)

Canal de Chalais

Kanton Wallis

Länge: 0 kmKlasse: Bach (8)

Dérochia

Kanton Wallis

Länge: 9 kmKlasse: Bach (8)

Drahin

Kanton Wallis

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Ertentse

Kanton Wallis

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Furggebächli

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Gältebach

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

La Morge

Kanton Wallis

Länge: 19 kmKlasse: Bach (8)

Liène

Kanton Wallis

Länge: 17 kmKlasse: Bach (8)

Lizerne

Kanton Wallis

Länge: 14 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Louibach

Kanton Bern

Länge: 14 kmKlasse: Bach (7)

Manna

Kanton Wallis

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Mondereche

Kanton Wallis

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Nétage

Kanton Wallis

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Printse

Kanton Wallis

Länge: 16 kmKlasse: Bach (8)

Rèche

Kanton Wallis

Länge: 11 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Rhône

Kanton Waadt, Wallis, Genf

Länge: 807 kmKlasse: Fluss (4)

Rogne

Kanton Wallis

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de Salins

Kanton Wallis

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau de Sensine

Kanton Wallis

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)