Lauenen bei Gstaad

Liène

Kanton Wallis

Länge: 17 kmKlasse: Bach (8)

Louibach

Kanton Bern

Länge: 14 kmKlasse: Bach (7)

Meielsgrundbach

Kanton Bern

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Nétage

Kanton Wallis

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Oldenbach

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Rawilpassbach

Kanton Bern

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau de la Laissy

Kanton Waadt

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Rüwlissebach

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Rüwlissegraben

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Saane

Kanton Waadt, Wallis, Bern, Freiburg

Länge: 124 kmKlasse: Fluss (4)

Sanetschbach

Kanton Wallis

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Sattelgraben

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Schwarzbächli

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Seebach (Lauenensee)

Kanton Bern

Länge: 0 kmKlasse: Bächlein (10)

Simme

Kanton Bern

Länge: 52 kmKlasse: Bach (6)

Sulzgraben

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Tschärzisbach

Kanton Waadt, Bern

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Turbachbach

Kanton Bern

Länge: 11 kmKlasse: Bach (8)

Turnelsbach

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Wallbach

Kanton Bern

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Wolfegggraben

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)