La Cure

Asse

Kanton Waadt

Länge: 13 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Boiron

Kanton Waadt

Länge: 14 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Colline

Kanton Waadt

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Orbe

Kanton Waadt

Länge: 58 kmKlasse: Bach (6)

Oujon

Kanton Waadt

Länge: 7 kmKlasse: Bach (7)

Ruisseau de la Combe

Kanton Waadt

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)