Hombrechtikon

Aabach (Horgen)

Kanton Zürich

Länge: 10 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Aabach (Ustermer Aa)

Kanton Zürich

Länge: 2 kmKlasse: Bach (8)

Alp (Fluss)

Kanton Schwyz

Länge: 20 kmKlasse: Bach (7)

Berenbach

Kanton Zürich

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Beugenbach

Kanton Zürich

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Chälenbach

Kanton Schwyz

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chämtnerbach

Kanton Zürich

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chatzenbach (Lachen)

Kanton Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Chessibach

Kanton Schwyz

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chli Aa

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bach (8)

Dachseggbächli

Kanton Zürich

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Esslingerbach

Kanton Zürich

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Feldbach (Zürichsee)

Kanton Zürich

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Gewässer ohne Namen

Kanton Zürich

Länge: 0 kmKlasse: Bach (8)

Giessenbach

Kanton Zürich

Länge: 1 kmKlasse: Bach (8)

Islenbach

Kanton Zürich

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Jona

Kanton Schwyz, St. Gallen, Zürich

Länge: 20 kmKlasse: Bach (7)

Krebsbach

Kanton Schwyz, Zürich

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Lattenbach

Kanton St. Gallen, Zürich

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

Lüsibach

Kanton Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Meilener Dorfbach

Kanton Zürich

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)