Heimenschwand

Jassbach

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Kiesen

Kanton Bern

Länge: 15 kmKlasse: Bach (7)

Leengraben

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Prässerenbach

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Riderbach

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Rotache

Kanton Bern

Länge: 18 kmKlasse: Bach (8)

Rötenbach

Kanton Bern

Länge: 16 kmKlasse: Bach (7)

Rouchgratgraben

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Schifffahrtkanal

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bach (7)

Schlötterengraben

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Schluuchbach

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Schmittengraben

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Schnittweierbach

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Schuelhusgraben

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Schüpbachkanal

Kanton Bern

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Schwendigraben

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Seegartenbach

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Sorbach

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Spichergraben

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Stampfigraben (Niederhünigen)

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Bächlein (10)

Steinengraben

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)