Freienbach

Aabach (Horgen)

Kanton Zürich

Länge: 10 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Alp (Fluss)

Kanton Schwyz

Länge: 20 kmKlasse: Bach (7)

Aubach (Alp)

Kanton Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Aubach (Biber)

Kanton Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Berenbach

Kanton Zürich

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Bestgrasbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Biber (Alp)

Kanton Zug, Schwyz

Länge: 12 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Bleikenbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Brandeggbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chälenbach

Kanton Schwyz

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chatzenbach (Lachen)

Kanton Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Chessibach

Kanton Schwyz

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chlausenbach (Biber)

Kanton Zug, Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Chli Aa

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bach (8)

Chnüwegbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dachseggbächli

Kanton Zürich

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dimmerbach

Kanton Schwyz

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Esslingerbach

Kanton Zürich

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Feldbach (Zürichsee)

Kanton Zürich

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Fischbach (Rickental)

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Giessenbach

Kanton Zürich

Länge: 1 kmKlasse: Bach (8)