Duggingen

Ämlisbach

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Binnbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Birs

Kanton Jura, Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft

Länge: 73 kmKlasse: Fluss (5)

Birsig

Kanton Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft

Länge: 20 kmKlasse: Bach (8)

Chesselgraben

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Chessilochbach

Kanton Solothurn

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Chollochbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dorfbach (Arlesheim)

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Fluebach (Arboldswil)

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Frenke

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 19 kmKlasse: Bach (7)

Hintere Frenke

Kanton Basel-Landschaft

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

Ibach (Birs)

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Lucelle (Lützel)

Kanton Jura, Basel-Landschaft, Solothurn

Länge: 25 kmKlasse: Bach (8)

Lüssel

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 21 kmKlasse: Bach (8)

Möschbach

Kanton Solothurn

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Orisbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Röserenbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Rüfenenbach

Kanton Solothurn

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Seebach (Birs)

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 12 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

St. Albanteich

Kanton Basel-Stadt, Basel-Landschaft

Länge: 5 kmKlasse: Bach (8)

Wahlenbach

Kanton Solothurn, Basel-Landschaft

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)