Burgistein

Amletebach

Kanton Bern

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Biberze

Kanton Bern

Länge: 9 kmKlasse: Bach (8)

Bütschelbach

Kanton Bern

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Buuschebach

Kanton Bern

Länge: 9 kmKlasse: Bach (8)

Dittligseebach

Kanton Bern

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Dürrbach (Rüti b. Riggisberg)

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Fallbach (Gürbe)

Kanton Bern

Länge: 8 kmKlasse: Bach (8)

Fuchserengraben

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Furersgraben

Kanton Bern

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Gambach

Kanton Bern

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Giesse

Kanton Bern

Länge: 6 kmKlasse: Bächlein (10)

Glütschbach

Kanton Bern

Länge: 23 kmKlasse: Bach (8)

Grüenibach

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Gürbe

Kanton Bern

Länge: 28 kmKlasse: Bach (7)

Heubach

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Kalte Sense

Kanton Bern, Freiburg

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

Kiesen

Kanton Bern

Länge: 15 kmKlasse: Bach (7)

Lienegggraben

Kanton Bern

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Mättibach

Kanton Bern

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Mülibach (Riggisberg)

Kanton Bern

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Müsche

Kanton Bern

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)