Alpthal

Gänigenbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Giebelbächli

Kanton Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Grossbach (Sihlsee)

Kanton Schwyz

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Gründelisbach

Kanton Schwyz

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Hasentobelbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Heikentobel

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Hexenbächli

Kanton Zug, Schwyz

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Hüribach (Unterägeri)

Kanton Zug, Schwyz

Länge: 9 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Hürlisbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Ibergereggbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Ijenbach

Kanton Zug, Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Lattbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Laubgartenbach

Kanton Schwyz

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Lauitobelbach

Kanton Schwyz

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Lümpenenbach

Kanton Schwyz

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Mettelbach

Kanton Schwyz

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Minster

Kanton Schwyz

Länge: 13 kmKlasse: Bach (7)

Mulfisbach

Kanton Schwyz

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Muota

Kanton Schwyz, Uri

Länge: 30 kmKlasse: Fluss (5)

Nasbach

Kanton Zug

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Nettenbach

Kanton Zug, Zürich

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)